ERAIKIN PUBLIKO ETA HEZKUNTZA ZENTROEN GARBIKETA
Garbiketa, leku bakoitzaren ordutegi eta ezaugarrien arabera antolatzen dugu. Jolas-leku, patio, kristal eta jantokien garbiketak barne.